A magyar államnak kell kifizetnie az 5 Kontinenst perlő utasokat

A Fővárosi Ítélőtábla november 19-én született ítéletében elmarasztalta a magyar államot, és megállapította, hogy az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet megalkotásakor nem megfelelően ültette át a 90/314/EGK Irányelv 7. cikkét, aminek következtében az utasokat kár érte – tudtuk meg Salamon Andrástól, a felperesek ügyvédjétől.

Az 5 Kontinens Utazási Iroda 35 utasa eredetileg az utaztatóval szerződött QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe ellen indított keresetet. Ennek jogalapja az volt, hogy a felperesek – mivel az iroda 40 millió forintos vagyoni biztosítéka csak arra nyújtott fedezetet – a befizetett előleg, illetve részvételi díj 22 százalékát kapták csak vissza. A magyar államra, mint másodrendű alperesre később terjesztették ki a keresetet, arra hivatkozva, hogy a hazai jogszabály már nem tartalmazza azt, az említett irányelvből kivehető alapelvet, miszerint az utasoknak az utaztató csődje esetén joguk van a teljes befizetett összegre. A QBE ellen az Ítélőtábla tavaly februárban megszüntette az eljárást, a részítélet szerint a biztosító a jogszabályoknak megfelelően járt el, és nem volt köteles 22 százaléknál többet fizetni az utasoknak.

Mivel az irányelv nem megfelelő átültetése – amint azt az Európai Bíróság ítéletei is tükrözik – súlyos jogsértésnek minősül, az ítélet szerint fennáll a magyar állam kártérítési felelőssége. Az Ítélőtábla ennek megfelelően arra kötelezte a magyar államot, hogy 15 napon belül fizesse meg a keresetlevélben megállapított követelést, annak kamatait és a perköltséget. Az ügyben 35 utas érintett, a keresetlevél alapján az összesített kártérítési igény mintegy 11 millió forint.

Salamon András szerint az ítélet felbátoríthatja az elmúlt évtizedben hasonló helyzetbe került utasokat, hogy perben követeljék a csődbe jutott utazási irodának fizetett és a biztosítótól kapott összegek különbözetét.

A perben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által képviselt magyar államnak hivatalból tovább kell lépnie, ez azt jelenti, hogy hat hónapon belül felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúriához, amelyben kérelmezheti a végrehajtás felfüggesztését.

Jogerősen befejeződött a 2009-ben csődbe jutott 5 Kontinens Utazási Iroda utasai által indított per: a magyar államnak meg kell fizetnie az utasoknak a befizetett előlegek, illetve részvételi díjak és a biztosító által az iroda vagyoni biztosítékából nekik visszajuttatott összegek különbözetét.

Forrás:www.turizmus.com