A kedvezőtlenebb első féléves gazdasági környezet ellenére is nőtt a Takarék Jelzálogbank eredménye

Az előző év azonos időszakához képest 3,4 százalékkal 1,128 milliárd forintra nőtt a Takarék Jelzálogbank Nyrt. IFRS szerinti egyedi adózott eredménye 2020 első félévében. A tavaly ősz óta letisztult portfólióval működő, jelzáloghitelek refinanszírozásával foglalkozó tőzsdei társaság az idei év első hat hónapját is jelentős pozitív eredménnyel zárta. A Takarék Csoport stratégiája, beleértve az elmúlt években bevezetett tiszta jelzálogbanki működést a jelzálogbank esetében, sikeresnek bizonyult. A nehéz gazdasági feltételek ellenére a Takarék Jelzálogbank 2020 egészére is pozitív eredményt vár.

A Takarék Jelzálogbank a Takarék Csoport szakosított pénzintézeteként tíz hazai kereskedelmi bank jelzáloghitelezéséhez biztosít hosszú távú tőkepiaci forrást refinanszírozási hitelein keresztül. Üzleti állományai éves alapon – a refinanszírozási piac és a jelzálog megfelelési mutató (JMM) bővülésével párhuzamosan – 21,3 százalékkal nőttek. A félév végére a refinanszírozott állomány megközelítette a 231 milliárd forintot. A refinanszírozott állományon belül legnagyobb összeg a Takarék Csoporton belülről, a Takarékbanktól származik, és lakossági jelzáloghitel az alapja; míg a tiszta jelzáloghitel-koncepció mellett a jelzálogbank saját, 2019 előtt folyósított ügyfélhitelei tervszerűen, folyamatosan csökkennek az állományon belül. A Takarék Jelzálogbank mérlegfőösszege, összefüggésben a jegybank jelzáloglevél-vásárlási és bankköziforrás-kihelyezési (LTRO) programjaival, ugyanezen időszak alatt több mint 92 milliárd forinttal 435 milliárd forintra nőtt.

Növekvő eredmény, javuló hatékonyság

A Takarék Jelzálogbank 2019 első félévéhez képest 3,4 százalékkal növelte az adózás előtti eredményét, költséghatékonysági mutatója pedig 14 százalékponttal javult az előző év hasonló időszakához képest. Az aktív direkt hitelezés megszűnése és az ügyfélhitel-állomány tervszerű csökkenése miatt bekövetkező kamatbevétel-kiesést ellensúlyozza a refinanszírozási tevékenység dinamikus felfutása. A refinanszírozott hitelállomány esetében az alacsonyabb kockázati költségek ellensúlyozzák az alacsonyabb fajlagos marzsbevételt.

„A Takarék Csoport megújulásának sikerét mutatja, hogy a letisztított portfolióval működő Takarék Jelzálogbank a világjárvány okozta sokk ellenére is növelte eredményét. Azon dolgozunk, hogy az egyik legnagyobb hazai jelzálogbankként a mostani válsághelyzetben is segítsük kereskedelmi banki partnereinket, ezzel hozzájárulva a gyors gazdasági fellendüléshez” – mondta Vida József, a Takarék Jelzálogbank elnöke.

Megváltozott környezet

A koronavírus globális elterjedése 2020 márciusában elérte Magyarországot, és a pénz- és tőkepiacon is jelentős gazdasági turbulenciát okozott. A válság, a lakáshitelek iránti kereslet csökkenése miatt, kivárásra ösztönözte a jelzáloglevél-kibocsátókat, így a Takarék Jelzálogbankot is. A kormányok és jegybankok világszerte egymás után hozták a mentőintézkedéseket a lakossági, vállalati szereplők és a gazdaság egészének védelmében.

A hazai gazdaság és a piacok stabilizálásában meghatározó szerepe volt annak, hogy a Magyar Nemzeti Bank újraindította jelzáloglevél-vásárlási programját, mely a Takarék Jelzálogbank szempontjából az MNB lépései közül leglényegesebb volt.

A jelzáloglevél-piac és a kibocsátások átmeneti befagyását követően a Takarék Jelzálogbank májusban elsőként tért vissza és bocsátott ki jelzáloglevelet az MNB megújított jelzáloglevél-vásárlási programjának keretében, így az első félévben meghaladta az 55 milliárd forintot az újonnan forgalomba hozott jelzáloglevél-állomány.

„A jelzálogbanki működés a szigorú jogszabályi keretek miatt kockázati szempontból jól védett. A jelzáloglevelek mögött többszörös biztosíték áll, nem véletlen, hogy az állampapír után nemzetközi szinten a jelzáloglevél számít az egyik legbiztosabb értékpapírnak” – mondta Dr. Nagy Gyula, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója. „Bízunk benne, hogy a világméretű járvány elmúltával gyorsan fellendül a magyar gazdaság, és ez a jelzáloghitel-finanszírozás további bővülésében is megmutatkozik.”

A Takarék Jelzálogbank üzleti stratégiájának alapeleme a folyamatos kibocsátói jelenlét a piacon, ami a Takarék Csoport mellett a refinanszírozott partnerkör JMM-megfelelését is biztosítja.

Fontosabb pénzügyi adatok

 

millió forintban 2019.06.30 2019.12.31 2020.06.30 2020.06.30/ 2019.06.30 2020.06.30/ 2019.12.31
Főbb mérlegtételek
Összes eszköz 329 084 342 897 435 129 32,2% 26,9%
Refinanszírozott hitelállomány 190 348 216 983 230 957 21,3% 6,4%
Ügyfélhitelek (bruttó) 70 129 58 818 54 550 -22,2% -7,3%
Jelzáloglevél állomány 211 767 272 481 266 260 25.7% -2.3%
Részvényesi vagyon (saját tőke) 63 863 65 043 65 109 2,0% 0,1%
Üzleti év adózott eredménye 1 091 1 049 1 128 3,4% 7,5%