A forint- és devizaelszámolásban érintetteknek érdemes megnézniük intézményük honlapját

Eddig 100-150 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a forint-, illetve ténylegesen devizában törlesztett hitelesek elszámolásuk kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT). A fogyasztóknak a kérelmek beadása előtt érdemes megnézniük pénzügyi intézményük honlapját, azok ugyanis mindnyájan közzétették, ha nem volt náluk egyoldalú kamatemelés – mondta Kovács Erika, a testület elnöke az MTI-nek.

    Kovács Erika felidézte: a forint- és devizahitelek elszámolásában az intézményeknek 2015. szeptember 30-ig kellett kiküldeniük az értesítő leveleket ügyfeleiknek. A törvény szerint nem kellett elszámolást kapniuk azoknak, akiknek az intézménye nem emelt tisztességtelenül kamatot, díjat vagy költséget, és a szerződésük szerződésszerinti teljesítéssel már megszűnt.
    A PBT elnöke felhívta a figyelmet: a forint- és devizahitelek esetében – a devizaalapú kölcsönökkel ellentétben – nem volt árfolyamrés, és a kamatemelés mértéke is alacsonyabb volt, ha volt ilyen. Tényleges tisztességtelen elvonások híján így jóval kevesebben kaptak elszámoló levelet, hiszen egyoldalú kedvezőtlen szerződésmódosítás, költségemelés hiányában nincs visszatérítendő összeg.
    A pénzügyi intézményeknek – ha minden arra jogosultat értesítettek – honlapjukon és ügyfélszolgálati helyiségeikben 15 napon belül tájékoztatniuk kell ügyfeleiket az elszámolási folyamat lezárásáról, a fogyasztók pedig az attól számított 60. napig jelezhetik, ha álláspontjuk szerint jogosultak lettek volna az elszámolásra, de mégsem kaptak ilyet. Aki nem kapott, azért nem, mert nem volt tisztességtelenül felszámolt összeg, és ezt a szolgáltató a honlapon közzétett hirdetmény útján is közölte. Ez esetben is joga van azonban a fogyasztónak arra, hogy a részletes elszámolást kérje, és azt a szolgáltató – kérésre – köteles is elkészíteni és a fogyasztónak megküldeni.
    Az ügyfelek az elszámolás kézhezvételétől számítva 30 napig élhetnek panasszal pénzügyi intézményüknél. A hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások jellemzően most is az utolsó héten küldték ki az értesítők zömét. Ezért azokat a fogyasztók október közepe táján vehették kézhez, vagyis ekkortól nyílt meg panasztételi lehetőségük. Ilyen kérelmek azonban már októbertől folyamatosan érkeznek a testülethez.
    A PBT elnöke azt tanácsolja, hogy a mostani elszámolásban érintett ügyfelek nézzék meg pénzügyi intézményük honlapját, ugyanis mindenki közzétette, melyik konstrukciói esetében nem volt egyoldalú emelés, s így nem kellett elszámolást kiküldeni. Abban az esetben, ha a szolgáltató azt nyilatkozta, nem hajtott végre egyoldalú emelést, és az ügyfél mégis kérelemmel fordul a PBT-hez, a fogyasztónak kell bizonyítania ennek az ellenkezőjét – figyelmeztetett a testület elnöke.
    Az elszámolásra jogosultak esetében a jóváírandó, visszajáró összeg nagysága attól függ, hogy az adott intézmény az elmúlt években milyen mértékben emelt egyoldalúan, tisztességtelenül díjat, költséget, kamatot. Ezért az egyes intézmények által elszámolandó összegek között jelentős eltérések lehetnek, és – a devizaalapú hitelek elszámolásához képest – általában véve is jóval kisebb összegekre számíthatnak a fogyasztók. Emellett – szintén a devizaalapú hitelekhez viszonyítva – itt jóval nagyobb a kis összegű, rövid futamidejű fogyasztási hitelek, gyorskölcsönök aránya, amelyek kamatait nem emelték a finanszírozók. Így ezeknél értelemszerűen nincs a fogyasztók javára elszámolandó összeg.
    November 23-ig összességében 14 957 elszámolási jogorvoslati kérelem érkezett be a PBT-hez, természetesen ezek döntő része még devizaalapú hitelekhez kötődött. A testület által már lezárt 3846 ügy közül 73 egyezség született, 30 esetben kötelezést tartalmazó döntést hozott a PBT, 3741 esetben pedig megszüntették a békéltetési eljárást.

Forrás:MTI