A Balkán térséget kutatja a BKF

300 millió forintos támogatást nyert el a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap pályázatán. A támogatásból megvalósuló kutatási projekt a Balkán régió országainak azon értékekeit kutatja, amelyekre alapozva egészségfenntartást célzó turisztikai szolgáltatás-koncepciók alakíthatóak ki.

bkf_2A nemzetközi szakemberek bevonásával futó, több mint kétéves kutatássorozat két fő területre koncentrál majd: a Balkán régió kulturális és természeti kincseinek összegyűjtése, valamint az ezekre alapozható, piacképes egészségturisztikai termékek és infokommunikációs technológiai megoldások kidolgozása lesz a résztvevők elsődleges feladata. Az eredmények képezik majd az ún. Balkán Wellbeing (jóllét) alapját, amely a régió jellemző értékein és adottságain alapuló, a gyógyulás és egészségfenntartás céljából utazónak szóló termék koncepciók formájában kerül majd meghatározásra. A június 1-jén indult projekt keretében a kutatócsoport tagjai kutatási tevékenységeik előkészítése érdekében 3 nemzetközi tanulmányúton vesznek részt finn, osztrák, és szerb partnerek vendégként. Ezek alkalmával már működő egészségturisztikai megoldásokat, – például a Nordic Wellbeing, az Alpine Wellness, illetve a Balkan Spa – vizsgálnak meg. Ezt követően félévente megrendezett workshopokon dolgozzák fel a nemzetközi tapasztalatokat a kutatássorozat résztvevői, illetve vizsgálják, hogy a megfigyelt modellek mely részei és hogyan adaptálhatók a Balkán régióra. A műhelymunka során a hazai kutatók és nemzetközi partnerek mellett a projekt megvalósulását támogató hazai turisztikai vállalkozások, szak- és felnőttképző intézetek képviselői dolgoznak együtt. A szakembereken túl a BKF turizmus szakos hallgatói is részt vehetnek az eseményeken: a workshopok mellett a projekt tanulságait összegző záró konferencián is. A nemzetközi projektet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Turizmus és Vendéglátás Intézetének szakemberei, illetve az Információs Társadalomért Alapítvány munkatársai menedzselik. A projekt szorosan kapcsolódik az Új Széchenyi Terv Tudomány és Innováció kitörési pontjához, a Digitális Megújulás Cselekvési Tervhez, valamint az Európa 2020, a Digitális Menetrend, a Horizon2020 uniós stratégiákhoz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*